Currently browsing

januari 2014

ScreenRuler & ClaroCapture (Mac)

ScreenRuler är en programvara som hjälper dig att se och koncentrera dig på texten du läser på dator-skärmen. Med ClaroCapture kan du samla ihop text …

ClaroRead (Mac)

ClaroRead är ett talsyntesprogram. I filmen visas hur programmet fungerar. När man installerat Claroread får man även med program som heter ClaroView, …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...