Currently browsing

oktober 2014

Inscannad pdf till markerbar text (Readiris)

När du scannar in ett papper med text som pdf från en kopiator sparas denna som bilder (dvs du kan ej markera …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...