7-9 & Modersmål: Omdömen

Skriv ut
I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för 7-9 och modersmål (oavsett år). Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket och hur ofta du skriver är en dialog du har med din rektor. Denna guide har som utgångspunkt från skolverket.

Uppdatering 18/12 2017:  Menyvalet Resurs i kursen heter numera innehåll

Inställningar i klasskursen (Använd mall)


 1. Välj den kursrummet du ska ställa in inställningar för omdömen
 2. klicka på Mer och sen inställningar
 3. Klicka sen på Kursegenskaper och -funktioner
 4. Klicka sen på de tre punkterna (Funktioner) uppe i högra hörner och välj Använd mall
 5. Klicka sen på Bläddra till kursmallen 
 6. Under visa väljer du Delade med dig och sen letar du fram mallen som heter ! Omdöme 7-9 & Modersmål mall-kurs ! och klickar på den.
 7. Nu får du fram vilka terminer som kommer att läggas till i din klasskurs. Terminerna är döpte till Utvecklingssamtal och respektive termin. Terminerna är döpta så att det blir enklare för mentor och vårdnadshavare att sortera fram omdömena. Kommer du skapa uppgifter som elever ska lämna in i alt ska bli bedömda på rekommenderas det att lägga till terminen för terminen utan utvecklingssamtal alt för hela läsåret.Stämmer terminerna klickar du på nästa steg.
 8. Nu får du en sammanfattning på vilket innehåll som kommer att kopieras till din kurs. Du kan nu välja om du vill få ett mail när kopieringen är klart. det kommer att ta några minuter. Klicka på Använd mall

 9. Nu är du klar. En symbol med två pilar som roterar kommer att visas bredvid klasskursnamnet. När det försvinner är allt klart.

Skriva omdömen


 1. Inne i ditt kurs klickar du först på Innehåll
 2. Klicka på mappen omdömen
 3. Klicka sen på den terminen som omdömet gäller
 4. Nu ser du elevernas namn
 5. Vid varje elevs namn ska du välja en bedömning för ämnet. Du har även möjlighet att skriva en kommentar. Bedömningarna är inte tillgängliga för elev, vårdnadshavare eller mentor (se steg 6)
 6. När du skriv klart omdömena för eleverna så gör du de tillgängliga genom att klicka på Gör tillgängliga som du finner under information. Från den stunden du gör omdömena tillgängliga kan mentor, vårdnadshavare och elev ta del av omdömet.
 7. Nu är du klar och omdömet är tillgängligt för eleven, vårdnadshavare och mentor.

Uppdatering: Menyvalet resurs har bytt namn till innehåll

Så här ser mentor omdömena

För att kunna se mentorsfliken i itslearning så måste adela administratör (din lokala på skolan) lägga till dig som mentor/studiehandläggare i adela. Din lokala admin för itslearning kan även göra detta maneullt i itslearning, dock ska det enbart användas om en elev har två eller fler mentorer.


 1. Klicka på Mentor i itslearnings huvudmeny
 2. Klicka sen på Bedömningar
 3. Om du jobbar på flera skolor väljer du den skolan som eleven går på under organisation. Välj även vilken termin som du söker omdömena från. Välj sen den eleven du vill se omdömena för (som mentor kan du bara se elev för elev). Eleven i detta exempel finns inte. (klicka på bilden för att få en större bild)
 4. Du ser nu ett elevkort med uppgifter om eleven. Klicka på bedömningsöversikt
 5. Scrolla ner och välj den aktuella terminen
 6. Nu ser du en lista med alla ämnen (saknar du något ämne kontaktar du din kollega som ser om det är någon inställning som behöver ändras). Klicka på det ämnet du vill se omdömet för och du ser omdömet. Om det finns en kommentar i samband med omdömet ser du det med. Bedömingsskalorna som används är utifrån skolverkets underlag för omdömen och iup

 7. Om du inte ser omdömena (likt bilden nedan). Då kan du dölja konversations rutan genom att klicka på Dölj meddelande symbolen som ser ut som två pilar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...