Anonym inlämning av inlämningsuppgift

Skriv ut
I aktiviteten inlämningsuppgift i itslearning kan du som lärare ställa in att uppgiften ska bedömas anonymt. Detta kallas för Anonym inlämning i itslearning. I detta inlägget beskrivs hur du som lärare kan avkoda vem som är vem efter du har bedömt en inlämningsuppgift.

Skapa uppgiften


 1. Skapa en uppgift och skriv en rubrik och beskrivning
 2. Sen ska du ställa in inställningar för inlämningsuppgiften i högerfältet
 3. För att kunna se vilken bedömning (inkl. feedback) på elevens inlämnade uppgift så måste inlämningsuppgiften vara kopplad till en bedömningsöversikt. Detta gör du genom att välja en bedömningskala, bocka i Lägg till i bedömningsöversikt och välj en termin se exempel nedan
 4. Sen scrollar du ner och aktiverar anonym inlämning
 5. Nu har du skapat förutsättningar för att skapa en inlämningsuppgift med anonym inlämning. om du vill ha andra inställningar i kursen så kan du göra det. Om inte så trycker du på Skapa inlämningsuppgift

kommer….

Bedöm


När eleverna har lämnat in uppgiften är det dags att bedöma. Istället för att se elevernas namn så eleverna fått ett ID för anonym. Detta ID ser enbart du och inte eleverna.

 1. Klicka på Elevens inlämnade uppgift
 2. Gör din bedömning genom att välja en status (ex. slutförd) och välj en bedömning i bedömningsskalan. Skriv sen en feedback för hela arbetet. Du kan även ge feedback inne i office dokumentet (ex. word) Feedback inom ett dokument kommer ej att synas på bedömningsöversikten.
 3. Klicka sen på spara bedömning.

kommer….

Avkoda (vilken elev har lämnat in vad)


Nu har du bedömt elevernas inlämningar och du skulle vilja veta vem som är vem. I bedömnigsöversikten ser läraren vilken bedömning den har gjort utifrån bedömninsgsskalan och även feedback som skrevs för hela uppgiften. Men ser dock inte vem som lämnat in vad om ex. läraren vill ta fram ett dokument med lärarens kommentarer i och vill veta vilken elev som gjort det. Ett sätt läraren kan ta reda på vilken elev som lämnat in vad är att genom att eleven skriver en kommentar med sitt namn.

 1. Eleven går in i sin inlämnade uppgift där de fått bedömning och feedback på inlämningsuppgiften. Skriver en Kommentar med sitt namn som eleven sen skickar in (Posta kommentar)
 2. Läraren öppnar inlämningsuppgiften. Klickar på ett ”id för anonym”
 3. I diskussion ser läraren elevens kommentar, dvs där eleven har skrivit sitt namn.
 4. Klicka sen på pilarna för att navigera till nästa elevs inlämnadeuppgift

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...