Currently browsing author

Emil Jansson

Anonym inlämning av inlämningsuppgift

I aktiviteten inlämningsuppgift i itslearning kan du som lärare ställa in att uppgiften ska bedömas anonymt. Detta kallas för Anonym inlämning i itslearning. I …

(Individuella) utvecklingsplan

I itslearning finns det en funktion för (Individuella) utvecklingsplaner. Denna funktion finner anställda (pedagog/övrig personal) om de är kopplade som mentor på minst …

Länktips kring digitalisering LGR11

Från och med HT18 kommer det ske förändringar/tillägg med fokus att stärka digitalisering i LGR11 både på de övergripande styrdokumenten men även …

Omdömen Grundsärskolan 6-9

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för Grundsärskolan 6-9. Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket …

Omdömen Grundssärskolan 1-5

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för Grundsärskolan 1-5. Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...