Currently browsing category

BFL Itslearning

Vad händer när en kurs arkiveras?

I inledningen av varje läsår arkiveras föregående års kurser. De försvinner då ur den aktiva listan med lärarens kurser och kan upplevas …

Exit ticket i itslearning

Ett smidigt sätt att ta reda på om eleverna har någon fråga med sig efter dagens lektion samt låta dem skriva en …