Currently browsing category

its4-6

(Individuella) utvecklingsplan

I itslearning finns det en funktion för (Individuella) utvecklingsplaner. Denna funktion finner anställda (pedagog/övrig personal) om de är kopplade som mentor på minst …

4-6: Omdömen inkl. startsida

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för 4-6. Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket och …

Startsida i klassrum

I denna guide beskrivs hur du skapar en startsida i din kursrum för din klass. I mallarna för omdömen F-3, 4-6, grundsärskolan, …

Lägg till vårnadshavare till klasskursrummet

Elever i en klass läggs till automatiskt i en kursrum för klassen, en så kallas klasskursrum. Detta sker med hjälp av en …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...