Currently browsing category

its7-9

(Individuella) utvecklingsplan

I itslearning finns det en funktion för (Individuella) utvecklingsplaner. Denna funktion finner anställda (pedagog/övrig personal) om de är kopplade som mentor på minst …

7-9 & Modersmål: Omdömen

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för 7-9 och modersmål (oavsett år). Denna guide beskriver enbart hur du skriver i …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...