Currently browsing category

itsov

Nyheter i Itslearning efter sommaren

Flera förändringar skedde i vår lärplattform under sommaren. Första gången du loggade in fick du information om vilka. Kanske glömde du läsa? …

Nyheter i anslag (Itslearning)!

Efter sommarens uppdateringar så har det skett lite förändringar i ”anslaget”. Förändringarna är tänkta att förenkla och gör nu att anslaget liknar …

Vad händer när en kurs arkiveras?

I inledningen av varje läsår arkiveras föregående års kurser. De försvinner då ur den aktiva listan med lärarens kurser och kan upplevas …

Anonym uppgift

I filmen visas hur du kan skapa och bedöma anonyma uppgifter. Funktionen gör så att du i bedömningsläget inte ser vem du …

Använd kurs som mall

  Ett sätt att kopiera över inställningar, planeringar, uppgifter osv från en kurs till en annan är att använda funktionen ”Använd mall”. …

itslearning appen

itslearning har en egen app som du som elev eller lärare kan installera på din smartphone (android eller iphone) och få tillgång …

Vårdnadshavarkopplingen i It´s Learning

Från och med den 21 november (2014) kommer Örebro kommun erbjuda alla vårdnadshavare till barn i den kommunala skolan tillgång till lärplattformen …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...