Currently browsing category

steg 1 akt

Uppgift

Uppgifter är specifika arbetsuppgifter som ges till deltagarna. Läraren ger deltagarna en uppgift och deltagarna lämnar in svaren på uppgiften i itslearning. Läraren rättar …

Anpassad aktivitet

Anpassade aktiviteter är ett verktyg som har utvecklats för lärare som vill planera och bedöma aktiviteter i itslearning som utförs utanför utbildningsplattformen …

Undersökning

I itslearning finns det en aktivitet som heter ”Undersökning”. I den här guiden förklaras hur ”undersökning” fungerar och hur du kan återanvända …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...