Digital kompetens

Inläggen nedan berör digital kompetens.

Digital kompetens för lärare (DigCompEdu)

Posted on May 16th, 2018

I tidigare inlägg om advekat digital kompetens såg vi på två modeller för att definiera vad digital kompetens innebär. En modell som jag skrev om var DigCom (uppdatering till 2.1 maj 2017) som…

Läs mer

Internetdagarna 2017 ”Vad innebär digital kompetens i skolan?

Posted on Nov 22nd, 2017

I veckan pågick internetdagarna 2017 i Stockholm. Ett tema i år var "Vad innebär digital kompetens i skolan?" Nedan listas inspelade föreläsningar. Kristina Alexanderson Digitaliseringen av…

Läs mer

Länktips kring digitalisering LGR11

Posted on Nov 8th, 2017

Från och med HT18 kommer det ske förändringar/tillägg med fokus att stärka digitalisering i LGR11 både på de övergripande styrdokumenten men även på enskilt ämne. I detta inlägg samlas…

Läs mer

Regeringen vill ”Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner”

Posted on Mar 9th, 2017

I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att…

Läs mer

Vad menas med adekvat digital kompetens?

Posted on Nov 14th, 2016

I skolverkets förslag på en IT-strategi för svenskskolas olika skolformer (skola & förskola och Gymnasieskola & Vuxenutbildning) skriver skolverket: Alla barn och elever utvecklar en…

Läs mer