Digitalisering

Omvärldsbevakning

Digital kompetens för lärare (DigCompEdu)

Posted on May 16th, 2018

I tidigare inlägg om advekat digital kompetens såg vi på två modeller för att definiera vad digital kompetens innebär. En modell som jag skrev om var DigCom (uppdatering till 2.1 maj 2017) som…

Läs mer

Internetdagarna 2017 ”Vad innebär digital kompetens i skolan?

Posted on Nov 22nd, 2017

I veckan pågick internetdagarna 2017 i Stockholm. Ett tema i år var "Vad innebär digital kompetens i skolan?" Nedan listas inspelade föreläsningar. Kristina Alexanderson Digitaliseringen av…

Läs mer

Länktips kring digitalisering LGR11

Posted on Nov 8th, 2017

Från och med HT18 kommer det ske förändringar/tillägg med fokus att stärka digitalisering i LGR11 både på de övergripande styrdokumenten men även på enskilt ämne. I detta inlägg samlas…

Läs mer

kommentarmaterial till läroplanerna ”Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå & gymnasial nivå”

Posted on Jun 1st, 2017

I samband med ändringar i läroplanerna släpper nu skolverket kommentarmaterial. På länkarna nedan kan du ladda hem eller beställa materialet i trycktformat. Grundskolenivå Ett…

Läs mer

Regeringen vill ”Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner”

Posted on Mar 9th, 2017

I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att…

Läs mer

Vad menas med adekvat digital kompetens?

Posted on Nov 14th, 2016

I skolverkets förslag på en IT-strategi för svenskskolas olika skolformer (skola & förskola och Gymnasieskola & Vuxenutbildning) skriver skolverket: Alla barn och elever utvecklar en…

Läs mer

Flippat lärande (SKL rapport)

Posted on Nov 8th, 2016

Flipped Classroom, Omvänt klassrum, flippade klassrummet, flipped learning eller Flippat lärande (kärt barn har många namn) är metod som blev stor i samband med att digitaliseringen av skolan…

Läs mer

Omvärld: Digitalisering i skolan (12 okt. 2016)

Posted on Oct 12th, 2016

Med brist på bättre rubrik så satte jag denna. I detta inlägget tänkte jag lista rapporter, kompetensutveckling och strategier som kan vara intressant att ta del av som publicerats de senaste…

Läs mer

Forskning & Studier

Avhandling: Håkan Fleischer : En elev – en dator

Posted on Nov 26th, 2013

Underrubrik: Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan Håkan Fleischer, Doktorand i Pedagogik har nu släpps sin avhandling. Nedan ser du en intervju som gjordes innan…

Läs mer

Svenskarna och internet 2013

Posted on Nov 20th, 2013

"Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rapporten ges ut årligen av.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), en oberoende…

Läs mer

Unos Uno årsrapport 2012

Posted on Nov 12th, 2013

Unos uno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller i  hela skolan. Unos Uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i…

Läs mer

Böcker

Bok: ”Arbeta formativt med digitala verktyg” av Patricia Diaz

Posted on Feb 9th, 2015

Patricia Diaz (föreläsare på workshopsdag den 22/4 2014 på Risbergska) har släppt en ny bok. Hennes tidigare bok handlade om webben i undervisningen. Den nya boken heter “Arbeta formativt med…

Läs mer