Grundsärskolan & Träningsskolan

Omdömen

Omdömen Grundsärskolan 6-9

Posted on Sep 7th, 2017

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för Grundsärskolan 6-9. Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket och hur ofta du skriver är en dialog du har med din…

Läs mer

Omdömen Grundssärskolan 1-5

Posted on Sep 7th, 2017

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för Grundsärskolan 1-5. Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket och hur ofta du skriver är en dialog du har med din…

Läs mer

Omdömen Träningsskolan

Posted on Sep 7th, 2017

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för träningskola. Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket och hur ofta du skriver är en dialog du har med din…

Läs mer

Klasskursrum för vårdnadshavare

Vårdnadshavare klasskurs

Posted on Aug 7th, 2017

Läs mer

Startsida i klassrum

Posted on Jun 22nd, 2017

I denna guide beskrivs hur du skapar en första sida i din kursrum för din klass. Det är till för del om du skapar denna sida efter du lagt på omdömen via mall kurs. Du kan välja att följa…

Läs mer