(Individuella) utvecklingsplan

Skriv ut
I itslearning finns det en funktion för (Individuella) utvecklingsplaner. Denna funktion finner anställda (pedagog/övrig personal) om de är kopplade som mentor på minst en elev.

 • Anställd ska vara kopplad som mentor till elev eller klass i Adela, mentor och klassföreståndare (f-9) är två olika saker i Adela – Kontakta administrativ assistent/annan ansvarig för Adela på skolan
 • I Adela kan en elev enbart ha en mentor. Om fler lärare ska dela på mentorskapet behövs det göras en manuellt ändring i itslearning – Kontakta Lokal administratör för itslearning på skolan, oftast samma som administrerar Adela.

Skapa Utvecklingsplan


 1. Klicka på mentor i huvudmenyn
 2. Klicka på Utvecklingsplan
 3. Nu ser du eleverna som du blivit tilldelad som mentor för. Klicka på Skapa ny på den eleven du vill skapa ny utvecklingsplan för.
 4. Ny har du möjlighet att skapa en helt ny planering eller en planering som är baserad på en som du skapat eller någon av dina kollegor har delat med dig. Om du skapar en ny ger du din planering en rubrik. Sätter start och slutdatum. Om du vill dela din planering så har du möjligheten här att göra det. När du är klar klickar du på Skapa

 5. Nu har du skapat en Utvecklingsplan baserat de inställningar du har ställt in under ange fliken. Om du vill ändra utformningen/inställningar av utvecklingsplanen så ser du nedan i detta inlägg hur du gör.
 6. Första kolumnen i utvecklingsplanen skapar en ny rad i utvecklingsplanen och de andra kolumnerna är baserade på den. Se exempel
 7. Denna utvecklingsplanen är enbart ett utkast, det betyder att den inte är synlig för eleven eller vårdnadshavaren utan enbart för mentorn. När utvecklingsplanen är publicerat kan vårdnadshavare och elever se de delarna som du angett att de ska kunna se.

Video kommer inom kort….

Inställningar för utvecklingsplanen


 1. Klicka på mentor i huvudmenyn
 2. Klicka på Utvecklingsplan
 3. Klicka sen på fliken Ange

 4. Nu kan du döpa om kolumnrubrikerna och ställa in vem som kan se informationen i specifik kolumn. Det går även att ändra vem som kan redigera.I exemplet nedan är ett förslag på inställningar som skulle kunna vara ett alternativ för att efterlikna de mallar som skolverket skapat. I detta exempel så är det inställt att enbart mentor kan redigera förutom den sista kolumnen då enbart vårdnadshavare kan redigera. Alla kolumner är textbaserade utom den som är markerad med gul rektangel. Den kolumnen går att skapa aktiviteter som går att ändra till slutför, pågående osv.
 5. När du är klar med inställningarna i klickar du på Spara

Video kommer inom kort….

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...