Inför utvecklingssamtal (Funktion ”Uppgift” tidigare anpassad aktivitet)

Skriv ut
I denna guide beskrivs det hur lärare kan använda anpassad aktivitet som ett sätt att skriva omdömen inför utvecklingssamtal. Guiden är uppbyggd i olika delar. Från hur inställningar i kursen ska se ut till hur mentor och elev tar del av omdömena innan och under samtalet.

(uppdaterat 25 nov 2014: Ny bedömningskala omdöme Gymnasieskola
Uppdaterat 5 april 2017: Nytt gränssnitt på itslearning + byte på anpassad aktivitet till Uppgift)

Innehållsförteckning

Del A: Inställningar
Del B: Förbereda för att skriva omdöme
Del C: Skriva omdömen
Del D: Läsa omdömen som Mentor
Del E: för eleven
Del F: Bedöma flera
Del G: Spara till PDF
Övrigt 

 

Del A: Inställningar

 1. Klicka på kursen och välj sedan inställningar
  1ny1
 2. Välj Kursegenskaper och -funktioner
  2ny
 3. Klicka på Lägg till termin
  2
 4. välj den aktuella terminen ex Utvecklingssamtal HT-14
 5. klicka sen Lägg till
  3
 6. Scrolla längst ner på sidan Kursegenskaper och -funktioner och klicka spara
  4

Del B: Förbereda för att skriva omdöme

 1. Klicka Lägg till (går även att lägga till via menyn Resurser)
  b1
 2. Välj uppgift (tidigare anpassad aktivitet…finns under rubriken aktiviteter)
  b2
 3. Skriv en lämplig rubrik t ex utvecklingssamtal VT17
 4. Behöver inte skriva en beskrivning men för att vara extra tydlig för eleverna så rekommenderas att en beskrivning finns
  b4
 5. Klicka sen på Visa fler alternativ
  b45
 6. klicka på Bedöm aktiviteten med bedömningsskala
 7. Välj Omdöme Gymnasieskola/Omdöme grundskola under Bedömning
 8. Markera Lägg till i bedömningsöversikt
 9. Välj terminen som är aktuell ex. Utvecklingssamtal VT17
 10. Klicka Spara
  b10

Del C: Skriva omdömen

 1. Öppna aktiviteten du skapat t. ex. Utvecklingssamtal VT17 som finns i Resurser
  c1
 2. Skriv omdömen i rutan under Kommentar (glöm inte att skriva datum och signatur) Kommentaren sparas automatiskt så länge du är ansluten till internet
 3. Välj bedömning
 4. När du är klar med alla elever klickar du på Gör tillgängliga annars ser inte mentor och elev att du skrivit omdömet
  c4
  (klicka på bild för att få en större bild)

Del D: Läsa omdömen som Mentor

 1. Klicka på Mentor i menyn. (saknar du denna länk kontakta adela administratör på skolan och lägg till dig som mentor i adela. Dagen efter har du denna funktion tillgänglig)
 2. Välj Bedömningar
  d1
 3. Klicka på elevens namn (om du undervisar på flera organisationer/enheter så måste du välja rätt organisation)
 4. Klicka på bedömningsöversikt
 5. Scrolla ner och välj den aktuella terminen ex. Utvecklingssamtal VT17 sen kan du läsa vad undervisande lärare har skrivit.
 6. För att få en större bild klicka på symbolen som ser ut som två pilar som pekar åt höger (Genom att klicka på denna symbolen döljer du konversationsrutan) d456
  (Saknas underlag från ex. en kurs kan det vara så att undervisande lärare inte har kopplat sin bedömning till rätt termin)

Del E: För elever

 1. Klicka först på ditt namn i högra övre hörnet
 2. Klicka på Bedömningsöversikt
  e12ny
 3. Välj terminen för aktuellt utvecklingssamtal ex. Utvecklingssamtal VT17. Nu ser Eleven omdömena som pedagogerna skrivit
  e3

DEL F: Bedöm fler

Om du redan har gjort en individuell bedömning på en eller flera elever kommer den bedömningen skrivas över. Så om du ska bedöma flera bör du göra det innan du gör den individuella bedömningen.

 1. Gör Del A och Del B
 2. Markera eleverna du vill bedöma
 3. klicka på Bedöm flera
  12
 4. Välj bedömning utifrån bedömningsskalan
 5. Skriv ditt omdöme i kommentars rutan
 6. Klicka Spara
  f4
 7. Om bedömning på eleverna redan är gjord dyker det upp en varningsruta som berättar att tidigare bedömning kommer att skrivas över.
  f7

DEL G: Spara till PDF

(inte uppdaterat enligt nya gränssnittet)

MAC (chrome)

 1. Gör Del D
 2. Klicka fram så samtliga omdömen är synliga (måste göras för alla kurser)
 3. Högerklicka och välj Skriv ut…
  14
 4. Klicka på ändra vid Destination
  15
 5. Välj Spara som PDF
  16
 6. Klicka på Spara
  17
 7. Välj lämplig plats på datorn som du vill spara pdf:en

PC

 1. Gör Del D
 2. Klicka fram så samtliga omdömen är synliga (måste göras för alla kurser)
 3. Högerklicka och välj Skriv ut…
  pc1
 4. Välj CutePDF Writer (eller liknande)
 5. klicka Skriv ut
  pc2
 6. Välj lämplig plats på datorn som du vill spara pdf:en

Övrigt

Alternativ sätt att skriva omdöme i itslearning

/Emil Jansson & Jörgen Larsen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...