Inscannad pdf till markerbar text (Readiris)

Skriv ut
När du scannar in ett papper med text som pdf från en kopiator sparas denna som bilder (dvs du kan ej markera texten). För att elever ska kunna använda talsyntes program (ex. claroread) så måste pdf:en göras om med ett ocr-program. På mac används ett program som heter Readiris (kontakta IKT-pedagog eller IT-ansvarig för tillgång till Readiris). Så här fungerar det:

Del A: Scanna in dokumentet

Börja med att scanna in det dokumentet (papper(artikel/bok osv) du vill göra om till Digital form (PDF). Detta kan du göra med de flesta kopiatorerna på din skola. Viktigt att du Väljer att filen ska vara i pdf och att den ska mailas till dig.

Del B: Gör om PDF:en så texten blir markerbar (ocr)

 1. Starta Readiris
 2. Välj språket ditt dokument är i
 3. Öppna PDF:en som du scannat in genom att klicka på arkiv
  Read1
 4. Välj filen
 5. Klicka på Öppna (filen har flera sidor väljer du vilka sidor du vill ha)
  read2
 6. Readiris analyserar (de gula rutorna markerar vad som är text och Blåa vad som är bild. Om text är otydlig eller har en typsnitt som är ovanligt kan den markeras som bild dvs. blå)
 7. Välj vilken filformat du vill spara ner din fil i
 8. Klicka på Spara
  Read3

Exempel fil:

20140919090124529.pdf (innan Readiris)

20140919090124529_1.pdf (efter Readiris)

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...