Internetdagarna 2017 ”Vad innebär digital kompetens i skolan?

Skriv ut
I veckan pågick internetdagarna 2017 i Stockholm. Ett tema i år var ”Vad innebär digital kompetens i skolan?” Nedan listas inspelade föreläsningar.

Kristina Alexanderson
Digitaliseringen av skolan – vad har hänt och vad händer nu?

Kristina Alexanderson ger en bild av hur arbetet med digitaliseringen av skolan har sett ut från 80-talet och framåt. Vilka satsningar har gjorts och med vilket syfte? Varför tar det så lång tid och vad är egentligen målet?

Kristina Alexanderson arbetar som ansvarig för IIS satsning mot skolan. I huvudsak handlar det om att hon ansvarar för skolsatsningen Webbstjärnan, som går ut på att skapa skolarbeten på webben. Inom ramen för sitt arbete har hon även skrivit internetguiden Källkritik på internet. Hon är därtill aktiv som projektledare för Creative Commons Sverige.

Peter Karlberg
Skolverket ger sin syn

Peter Karlberg från skolverket ger Skolverkets perspektiv på den digitala strategin och hur arbetet med att införa och stärka digital kompetens kommer att ske. Vilket är syftet och vad är målet?

Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

Carl Heath
Vad innebär digital kompetens?

Carl Heath från RISE kommer att ge perspektiv på vad digital kompetens kan vara i praktiken och hur föränderligt begreppet är. Det är ett rörligt mål, säger Skolverket. Carl kommer även ge konkreta exempel på hur rörligt det är och hur det förändrats respektive kommer att förändras.

Carl Heath is a researcher and designer at Interactive Institute Swedish ICT, which explores future user experiences through human-centered information and communication technology. Carl works in the borders of learning, ICT and interaction design. He currently works in projects relating to maker culture and education, as well as with educational approaches in health care. Prior to his position Carl was the founder and director of GR Experiential Learning, working with design of educational materials and processes, teacher training and counselling in the educational sector.

Maria Franzén
Undervisningens roll för digital kompetens

Maria Franzen bildlärare och itutvecklare i Knivsta kommer att prata om hur hon arbetar för att stärka och gestalt digital kompetens i sin undervisning. Maria Franzen är förstelärare IKT på Högåsskolan i Knivsta. Hon arbetar som ämneslärare i bild och teknik på mellanstadiet.

Maria Franzén har sedan flera år tillbaka arbetat med datalogiskt tänkande med sina elever i bildsalen. Hon arbetar även med blogg som plattform för lärande, en arena där hon samlar lektionsmaterial som en lärresurs till sig själv och sina elever. Hon vann tillsammans med mina elever Webbstjärnans skoltävling 2015 och 2017 och fick även motta Webbstjärnans lärarpris 2017.

Susanne Kjällander
Digital kompetens bland små barn

Susanne Kjällander lektor på Stockholms universitet pratar om unga barns digitala kompetens i skolan. Vad kan de och vad bedöms är frågor som hon närmat sig i sin forskning.

Susanne Kjällander är lektor vid barn- & ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen
Digital kompetens i den danska läroplanen

In den danska läroplanen har också skrivningar kring digital kompetens blivit tydligare och hur tacklar en läromedelsproducent som Clio det?

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen kommer att prata om hur Clio tagit sig an behovet av ge elever en bredare digital kompetens med avseende på digitalt skapande och programmering.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen Educational ICT Consultant Working at a major digital publishing company Clio Online, developing digital teaching materials for primary and secondary schools in Denmark. Educational ICT is a keyword in everything we do.

Anders Thoresson
Digitala barn och unga

Anders Thoresson kommer att prata om den rapport som han gjort i samarbete med IIS kring barn och ungas användning av digitala plattformar, och barn och ungas digitala kompetens.

Anders Thoresson började jobba som teknikjournalist 1999. Sedan 2006 frilansar han, med uppdrag åt bland andra IIS. För stiftelsen har han skrivit flera Internetguider, bland annat ”Barnhack” och ”Digitalt källskydd”. Han skriver, föreläser och leder också workshops om programmering i skolan.

Panel
Perspektiv på digital kompetens

Ett panelsamtal mellan Ann-Birte Overholdt Nicolaisen, Jan Gulliksen, Karin Nygårds och Kentaro Toyama om perspektiv på digital kompetens i en digitaliserad skola – Vilken roll kommer lärarna ha, vilken betydelse har tekniken och vad behöver barnen lära sig?

Kentaro Toyama
Kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy har Kentaro Toyama dissekerat åsikten att tekniken ska rädda världen. Hör honom berätta varför människor är effektivare än prylar.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen Educational ICT Consultant
Working at a major digital publishing company Clio Online, developing digital teaching materials for primary and secondary schools in Denmark. Educational ICT is a keyword in everything we do.

Jan Gulliksen Professor, KTH
Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i människa-datorinteraktion vid KTH och dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation. Gulan var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och är nu med i regeringens Digitaliseringsråd.

Anders Thoresson
Frilansjournalist Anders Thoresson började jobba som teknikjournalist 1999. Sedan 2006 frilansar han, med uppdrag åt bland andra IIS. För stiftelsen har han skrivit flera Internetguider, bland annat ”Barnhack” och ”Digitalt källskydd”. Han skriver, föreläser och leder också workshops om programmering i skolan.

Susanne Kjällander, lektor vid barn- & ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...