Itslearning 4-6

Nedan ser du inlägg med guider som är för pedagoger som undervisar elever i klasser 3-6.

(Individuella) utvecklingsplan

Posted on Sep 25th, 2018

I itslearning finns det en funktion för (Individuella) utvecklingsplaner. Denna funktion finner anställda (pedagog/övrig personal) om de är kopplade som mentor på minst en elev. Anställd…

Läs mer

F-6: Lägga till lärare(pedagoger) i klasskurs

Posted on Jun 11th, 2018

I synkningen från Adela till itslearning kommer enbart de pedagoger in som är tillagda som klassföreståndare till klassen (F-6). Om det är andra pedagoger som ska in i kursen för ex. skriva…

Läs mer

4-6: Omdömen inkl. startsida

Posted on Aug 8th, 2017

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för 4-6. Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket och hur ofta du skriver är en dialog du har med din rektor. Denna…

Läs mer

Startsida i klassrum

Posted on Jun 22nd, 2017

I denna guide beskrivs hur du skapar en startsida i din kursrum för din klass. I mallarna för omdömen F-3, 4-6, grundsärskolan, träningssärskolan skapas det upp en startsida i samband med att…

Läs mer

Lägg till vårnadshavare till klasskursrummet

Posted on Jun 20th, 2017

Elever i en klass läggs till automatiskt i en kursrum för klassen, en så kallas klasskursrum. Detta sker med hjälp av en integration med adela (elevregistret), dvs om eleven finns i klassen i…

Läs mer

Övrigt

Registrering av ex. utvecklingssamtal

Posted on Aug 29th, 2017

Om du har skapat en kurs med vårdnadshavare enligt denna guide så kan aktiviteten registreringar vara en bra funktion att använda för ex. utvecklingssamtal.  I detta inlägg visas bra saker att…

Läs mer