itslearning 7-9

Nedan ser du inlägg med guider som är för pedagoger som undervisar elever i klasser 7-9.

(Individuella) utvecklingsplan

Posted on Sep 25th, 2018

I itslearning finns det en funktion för (Individuella) utvecklingsplaner. Denna funktion finner anställda (pedagog/övrig personal) om de är kopplade som mentor på minst en elev. Anställd…

Läs mer

Lägg till vårnadshavare till klasskursrummet

Posted on Jun 20th, 2017

Elever i en klass läggs till automatiskt i en kursrum för klassen, en så kallas klasskursrum. Detta sker med hjälp av en integration med adela (elevregistret), dvs om eleven finns i klassen i…

Läs mer

7-9 & Modersmål: Omdömen

Posted on Jun 20th, 2017

I detta inlägg beskrivs hur omdömen ska skrivas för 7-9 och modersmål (oavsett år). Denna guide beskriver enbart hur du skriver i itslearning. Hur mycket och hur ofta du skriver är en dialog du…

Läs mer

Planeraren

Planeraren: planering till en grupp inom kursrummet

Posted on Aug 21st, 2017

Av olika anledningar delar pedagoger in kursdeltagarna i mindre grupper inom kursen. I denna guide visas hur planeringar kan riktas till dessa kursgrupper, dvs detta kan innebära att elever ser…

Läs mer

Kom igång med planeraren

Posted on Jun 15th, 2017

Nedan ser du hur planeraren fungerar Innehållsförteckning Inställningar i planeraren Skapa planeringsområde & planering Planeraren i kursens översikt &…

Läs mer