itslearning BFL

Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer.

Arbeta med kursmatriser som bygger på skapade ”läroplansmål”, dvs målen som står i ämnets syfte tydliggör mål och kunskapskrav.

Koppla ”läroplansmål” till enskilda uppgifter och ge omdömen i matrisform (undvika betygsliknande omdömen på enskilda arbeten under kursens gång).

Att skapa tydliga tecken på lärande.

Skapa lärkvitton med hjälp av undersökningsfunktionen.

Koppla ”läroplansmål” till enskilda uppgifter och ge omdömen i matrisform (undvika betygsliknande omdömen på enskilda arbeten under kursens gång). Återkoppling sker i form av ”styrka” och ”utvecklingsområde”.

Styrkor och utvecklingsområden sammanfattas av lärare och elev och förs in i kursmatris att ha med in i kommande arbeten.

Att ge återkoppling som för lärandet framåt.

Koppla ”läroplansmål” till enskilda uppgifter och ge omdömen i matrisform (undvika betygsliknande omdömen på enskilda arbeten under kursens gång). Återkoppling sker i form av ”styrka” och ”utvecklingsområde”.

Att aktivera eleverna som resurser åt varandra.

Genom att arbeta med kollaborativa verktyg som infogas i It´s (office365, prezi, padlet etc) kan eleverna arbeta tillsammans.

Att förmå eleverna ta lärandet i egna händer.

Genom att eleven känner till sina styrkor och utvecklingsområden (via omdömen på enskild uppgift, lärkvitto och sammanfattat i kursmatris).

Eleven formulerar, tillsammans med ansvarig lärare, vilka mål hen arbetar emot och hur eleven ska kunna nå dem (via undersökning, kursmatris).

Genom att läraren använder ”planeraren” och ”kalendarium” för att koppla uppgifter och resurser har eleven möjlighet att själv ta ansvar för att lägga upp sitt arbete.

 

Här kommer BFL rekommendationer finnas ….

Vad händer när en kurs arkiveras?

Posted on Aug 28th, 2016

I inledningen av varje läsår arkiveras föregående års kurser. De försvinner då ur den aktiva listan med lärarens kurser och kan upplevas förlorade. Det stämmer dock inte - ingen information…

Läs mer

Självskattning i itslearning

Posted on Dec 15th, 2014

Ett enkelt sätt är att skapa en undersökning i itslearning och välja matrisfråga när du skapar…

Läs mer

Exit ticket i itslearning

Posted on Dec 15th, 2014

Ett smidigt sätt att ta reda på om eleverna har någon fråga med sig efter dagens lektion samt låta dem skriva en kort reflektion över vad de lärt sig. Detta görs enkelt med ”Skapa en…

Läs mer

Inför utvecklingssamtal (Funktion ”Uppgift” tidigare anpassad aktivitet)

Posted on Nov 25th, 2014

I denna guide beskrivs det hur lärare kan använda anpassad aktivitet som ett sätt att skriva omdömen inför utvecklingssamtal. Guiden är uppbyggd i olika delar. Från hur inställningar i kursen…

Läs mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.