itslearning frågor och svar

Nedan finner du några vanliga frågor som kommer in ang. itslearning.

Nej! Däremot finns det sätt så man kan få det resultatet man söker. Här nedan finns exempel på hur man skulle kunna göra.

 • Provschema där elever, pedagoger och vårdnadshavare ser
  Varje klass har en kurs baserad på klass eller mentorstid (om det är gymnasiet). Eleverna och läraren finns med i kursen. Läraren bjuder in andra lärare som undervisar i klassen men inte är kopplade till kursen . Denna kurs har en kalender. Genom att skapa kalender händelser på denna kurs så kommer elever, pedagoger och vårdnadshavare se detta i kalendern. Vårdnadshavarna kan se alla kalenderhändelser som är baserade på sitt barn och behöver inte vara deltagare i kursen för att se dessa kalender händelser.
 • Provschema där all personal ser men inte eleverna
  Detta sättet är liknande exemplet ovan. Skillnaden är att skolan skapar en kurs (kurser för enbart personal skapas inte upp automatiskt utan de skapas manuellt) och bjuder enbart in personal. I denna kalendern kan man självklart lägga in andra händelser.
Category: itslearning

Enligt itslearning så är den appen som finns i dagsläget inte anpassad för vårdnadshavare. Den är anpassad för pedagoger och elever. Med det sagt så saknas det funktioner. ex. så kan inte vårdnadshavare se bedömningar som gjort på deras barn, ex. omdömen eller inför utvecklingssamtal.

Saknar vårdnadshavare ex. klasskurs (främst f-6) så dubbelkollar skolan så att vårdnadshavare är deltagare i kursen. Om vårdnadshavaren är deltagare i kursen men ser den inte i appen kan det bero på att vårdnadshavare måste favoritmarkera kursen eller besökt den via en dator först.

Är vårdnadshavaren anställd på en kommunalskola i Örebro Kommun så har denna person enbart ett inlogg och är därmed kopplad på kurser som vårdnadshavare och andra som lärare

Category: itslearning

Ja! Dock läggs det in manuellt av den skolans lokala dmin för itslearning. I adela kan en elev bara ha en mentor därav synkas det enbart in en.

Category: itslearning

En hierarki är en gruppering av användare (ex. Elever, Pedagoger, Vårdnadshavare) i en trädstruktur. I itslearning finns det hierarkier i olika nivåer. Samtliga hierarkier är synkade/integrerade från Adela:

 • Örebro kommun – Alla användare som finns i hela Örebro kommun
  • Grundskola
   • Skola – samtliga användare på skolan
    • Läsår
     • Elever – samtliga elever på skolan
     • Lärare – samtliga lärare på skolan
     • Klasser – Läraren som är klassföreståndare i adela & eleverna som deltar i klassen (varje klass får en kurs f-9)
     • Klassens vårdnadshavare – innehåller Vårdnadshavarna till en specifik klass
     • Kursgrupper – Undervisningsgrupper ex. svenska, engelska osv. Kursgrupperna skapas i adela. Kursgrupper synkas enbart in till skolan om det är en 7-9 skola.
     • Mentorsgrupper – deltagare/elever som är kopplad till en mentor/studiehandledare i adela (inte samma sak som klassföreståndare)
  • Gymnasieskola
   • Skola – samtliga användare på skolan
    • Läsår
     • Elever – samtliga elever på skolan
     • Lärare – samtliga lärare på skolan
     • Klasser – Läraren som är klassföreståndare i adela & eleverna som deltar i klassen
     • Klassens vårdnadshavare – innehåller Vårdnadshavarna till en specifik klass
     • Kursgrupper – Undervisningsgrupper ex. svenska, engelska osv. Kursgrupperna skapas i adela.
     • Mentorsgrupper – deltagare/elever som är kopplad till en mentor/studiehandledare i adela (inte samma sak som klassföreståndare)
Category: itslearning

Load More