itslearnings nya gränssnitt

Skriv ut
Det kommer att ske en större uppdatering av Örebro kommuns itslearning sajt den 30 mars. I detta inlägg visas de olika delarna som kommer att förändras. Uppdateringen innehåller:

 • Designförändringar
 • Funktioner som kommer att flyttas och döpas om
 • Nya funktioner
 • Funktioner som kommer tas bort

Nedan kommer de olika förändringarna att förklaras i text och video. På samtliga filmer kan man aktivera undertext via youtubes egna undertext funktion.

Generella förändringar i itslearning

Generellt sätt så har det skett endel grafiska förändringar och vissa funktioner har flyttats.

 • ”Start” är din personliga sida
 • Skolan och kommunens infopanel nås via ”Grupper”
 • Projekt har flyttats och är lite dold under Grupper -> Alla grupper
 • Sortera och söka fram den kurs

Förändringar i kursen

Den största förändringen kommer att ske i kursen.

 • Kursinfopanelen förenklas (byter namn till översikt)
 • Menyn i kursen flyttas inkl. aktiviteter och resurser
 • Resurser innehåller kursen aktiviteter och resurser
 • Planeraren sätts i större fokus
 • Snabbknapp för att skapa Resurser och aktiviteter

(Förlag på hur grundskolan kan ändra i sina kurser för att möta de behov de behöver kommer att visas vid utbildning)

Biblioteket

Biblioteket är en funktion där du kan skapa objekt (resurs eller aktivitet) som du kan använda i dina kurser, dvs du skapar på ett ställe (biblioteket) och du kan sen återanvända det i flera kurser. När du gör ändringar i objektet via biblioteket kan du sen välja (när du öppnar objektet i kursen objektet finns i) om det ska uppdateras till den senaste versionen. Denna funktion är till för att enklare kunna jobba med objekt som finns i flera kurser. I biblioteket finns även en funktion där du kan dela det du skapat med andra (skola eller kommun nivå) och du kan ta del av vad andra skapar.

Nytt för nya uppdateringen är att du nu även kan skapa uppgifter i biblioteket (tidigare bara fil, sida och länk)

För att sortera i biblioteket så ”taggar” du det du skapat.

Meddelande

En funktion som redan finns i itslearning men hör till den nya uppdateringen är att du kan välja hur ett meddelande ska skickas om du skickar till en grupp.

meddelande

Ev. ändringar i detta inlägg eller förtydligande kan ske. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...