kommentarmaterial till läroplanerna ”Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå & gymnasial nivå”

Skriv ut
I samband med ändringar i läroplanerna släpper nu skolverket kommentarmaterial. På länkarna nedan kan du ladda hem eller beställa materialet i trycktformat.

Grundskolenivå

Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning

Länk till publikationen

Gymnasial nivå

Ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå

Länk till publikationen

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...