Länktips kring digitalisering LGR11

Skriv ut
Från och med HT18 kommer det ske förändringar/tillägg med fokus att stärka digitalisering i LGR11 både på de övergripande styrdokumenten men även på enskilt ämne. I detta inlägg samlas resurser som pedagoger och skolledare kan ha nytta av i fortbildning men även under pågående undervisning med eleverna. Detta inlägg kommer att uppdateras under tiden.

P!M – Programmering i matematik 

Att använda programmering som ett verktyg i matematikundervisningen i årskurs 7-9

Skolverket Lärportalen

Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Kursportalen (Årstaskolan)

Kursportalen är tänkt att vara en av flera olika komponenter som finns för att stödja personalen i sin professionella utveckling på Årstaskolan. Förhoppningsvis kommer den även vara ett stöd för både elever och vårdnadshavare i framtiden. Alla (hela världen) är välkomna att registrera sig och gå deras kurser kostnadsfritt.

Kodboken

Kodboken.se är en gratis tjänst från den ideella föreningen Kodcentrum.

Sajten kan elever använda hemma, i skolan eller i någon av deras kodstugor. Sajten riktar sig till barn och unga – men också till föräldrar, lärare och pedagoger. Du behöver inte ha några förkunskaper när du startar!

UR – Programmera mera

Lekfull och lustfylld programserie som riktar sig till barn i 9-årsåldern som är nybörjare inom programmering.

Digitala lektioner 

IIS Digitala lektioner är ett fritt material för lärare.
Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...