Om IKTÖrebro

IKTörebro skapades inom projektet ”Pedagogisk utveckling med digitala hjälpmedel” vilket var Örebros kommunala gymnasieskolorns 1:1-projekt. Syftet med sajten är att fungera som en portal för resurser och inspiration kring digitala verktyg för lärande.

Sajten riktar sig främst till pedagoger som jobbar på grundskolan och gymnasieskolan inom Örebro kommunala skolor.