Omvärld: Digitalisering i skolan (12 okt. 2016)

Skriv ut

employee

Med brist på bättre rubrik så satte jag denna. I detta inlägget tänkte jag lista rapporter, kompetensutveckling och strategier som kan vara intressant att ta del av som publicerats de senaste månaderna.

Förslag på Nationella strategier för skolans digitalisering

Skolverkat har fått i uppdrag från regeringen att ta fram förslag på strategier på hur vi i förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbilning ska jobba med digitalisering. Förslagen är presenterade (länk nedan) och kommer att gälla 2017-2022.

Vision att nå 2022 enligt strategierna 

  • Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens.
  • Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Utveckla din digitala kompetens med skolverket!

Skolverket har tillsammans med utvalda skolor som kommit långt med digitalisering i skolan tagit fram ett material som kommer att läggas upp på en lärportal.  Matrialet kan användas lokalt på skolan i Kollegialt lärande. Matial både för lärare och skolledare har tagits fram.  Detta material kommer att vara tillgängligt i slutet av oktober.

Digitala läromedel — tillgång eller börda?

Lärarnas riksförbund har undersökt lärares syn på digitalt läromedel skolan och vilka utmaningar som finns.  Undersökningen är baserad på en enkätstudie där cirka 700 lärare deltagit.

Bilden till detta inlägg:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...