Planeraren: planering till en grupp inom kursrummet

Skriv ut
Av olika anledningar delar pedagoger in kursdeltagarna i mindre grupper inom kursen. I denna guide visas hur planeringar kan riktas till dessa kursgrupper, dvs detta kan innebära att elever ser olika planeringar både i kursen och i kalendern.

Innehållsförteckning

Skapa kursgrupp

Skapa kalender händelse

styr planering till grupper

Skapa kursgrupper

Det första som måste göras är att skapa kursgrupper inom kursen. Dessa grupper går att uppdateras eftersom.


 1. Välj den kursen du ska jobba med
 2. Klicka på Mer i kursens meny och sen klicka på Kursgrupper

 3. Klicka på Skapa för att skapa en grupp
 4. Döp grupperna till ett lämpligt namn
 5. Välj sen de elever som ska finnas i gruppen och klicka på slutför (namnen är cencurerade i bilden)
 6. Nu har du skapat en grupp. Vill du ha flera grupper i kursen så gör du om på samma sätt

Kommer inom kort

Skapa kalender händelser

Nu ska du skapa en händelse i kalendern. Denna händelse gör det möjligt att rikta planeringar till en specifik kursgrupp.


 1. Klicka på kalendern i itslearning huvudmeny
 2. Välj så du ser kalendern i vecka format
 3. Dra sen ut en händelse position i kalendern och välj den aktuella kursen du skapat kursgrupper i.  Nu har det kommit fram en ny funktion som heter Deltagare. Här kan du välja om alla deltagare ska se denna händelse eller enbart deltagare i en grupp du skapat.
 4. Skapa händelsen med Deltagare den grupp du nyss skapat. Nu kan du skapa fler händelser och välja vilken grupp som ska se händelsen. Du kan skapa fler händelser på samma tid och du kan skapa återkommande händelser om grupperna är bestående under ex. en hel termin. Bra att veta är att denna funktion är baserad på grupper i kursen. Så du kan ändra deltagarna i grupperna men ha kvar händelserna för gruppen.

Kommer inom kort

Styr planering till grupper

När du skapat grupper och händelser som är kopplade till grupper är det dags att lägga till planeringar.


 1. Börja med att skapa planeringområden och en planering läs mer om hur du gör i detta inlägget <- länk
 2. Fyll i planeringen och klicka sen på Lägg till datum. Sen klickar du på händelser (funktionen fungerar enbart när man kopplar planering till specifik händelse). Nu får du upp alternativ att välja vilken grupp som ska se händelsen. Du kan välja en grupp eller fler  genom att klicka på kalender symbolen och sen välja vilken dag för händelsen ska synas för gruppen. Du kan använda samma planering på grupperna men olika tider om du vill.
 3. Nu är du klar och elever som är med i gruppen som en planering har skapats för kommer att se planeringen både i sin kalender men även i sin kurs vid aktuell tid.

Kommer inom kort

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...