Regeringen vill ”Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner”

Skriv ut

I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. – Regeringskansliet

I länken till pressmeddelandet nedan kan du läsa mer hur det påverkar skolan och din egen undervisning.

Tidsplan:

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

Pressmeddelande: Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...