Så här ser vårdnadshavare Individuell utvecklingsplan

Skriv ut
I denna guide visas hur vårdnadshavare kan se Individuell utvecklingsplan (IUP) i itslearning. För att se denna funktion måste mentorn ha skapat en IUP i itslearning. (Länk till guide som visar det hur mentor skapar en IUP). Mentorn bestämmer vilka rubriker och vilka fält du som vårdnadshavare ser och kan redigera.


  1. Om mentorn till ditt barn har skapat en IUP i itslearning så ser du nu den på ditt barn sida.
  2. Klicka sen på Visa Planering
  3. Nedan ser du ett exempel på hur det skulle kunna se. I exemplet så har det öppnats upp så vårdnadshavaren kan redigera i den kolumnen som det står VH kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...