Currently browsing tag

digital kompetens

Vad menas med adekvat digital kompetens?

I skolverkets förslag på en IT-strategi för svenskskolas olika skolformer (skola & förskola och Gymnasieskola & Vuxenutbildning) skriver skolverket: Alla barn och …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...