Currently browsing tag

stödprogram

Stödprogram för mac/pc

På alla 1:1-datorer som leveres från och med hösten 2013 finns ett antal programvaror med stödfunktioner installerade i förväg. Dessa är StavaRex, …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...