Vad händer när en kurs arkiveras?

Skriv ut
I inledningen av varje läsår arkiveras föregående års kurser. De försvinner då ur den aktiva listan med lärarens kurser och kan upplevas förlorade. Det stämmer dock inte – ingen information och inget material försvinner då en kurs arkiveras!

Läraren kan när som helst ”lyfta tillbaka kursen” till de aktiva kurserna igen (se hur längst ner i inlägget).

Även om läraren låter kursen ligga kvar i arkivet kan kursen och materialet användas på följande sätt:

Observera att eleven når arkiverade kurser på precis samma sätt, men eleverna kan naturligtvis inte själva återställa eller arkivera kurser.

1) Gå in i menyn ”Kurser” och välj ”Alla kurser” så att du kan se din kurslista.

Skärmavbild 2016-08-28 kl. 20.17.20

2) Välj ”Arkiverad” i rullistan vid ”Visa”. Listan kommer nu istället att visa alla dina arkiverade kurser och du kan öppna dem och använda innehållet i kurserna.

Skärmavbild 2016-08-28 kl. 20.20.30

3) Även om kursen är arkiverad kan lärare/elev/mentor/vårdnadshavare se tidigare omdömen genom att gå via elevens profilkort och bedömningsöversikten och där välja ”Termin” och ”Arkiverad”.

Skärmavbild 2016-08-28 kl. 20.33.40

Lärare och/eller mentor:

Profilkortet når du som lärare genom att klicka på elevens namn under ”Deltagare” i kurs, under menyn ”Dina elever” eller under menyn för ”Mentor” (för dig som är mentor för eleven i fråga). Observera att undervisande lärare via ”Deltagare” och ”Dina elever” endast når omdömen i sina egna kurser, medan mentor ser omdömen i elevens samtliga kurser.

Vårdnadshavare:

För vårdnadshavare når du informationen på vårdnadshavarens sida under ”Visa profilen för X”. Vårdnadshavare ser sitt barns samtliga kurser.

Elev:

Även för elev finns informationen i bedömningsöversikten, men den har eleven direkt i sin vänstermeny på första sidan vid inloggning.

För att ”lyfta tillbaka kursen” till aktiva kurser gör du så här:

1) Gå in i din kursmeny så att du ser alla dina kurser i en lista. Välj ”Arkiverad” i rullistan bredvid ”Visa” (precis som ovan).

2) Markera den kurs du vill ”lyfta tillbaka” och klicka sen på ”Återställ från arkiv”.

Skärmavbild 2016-08-28 kl. 20.42.00

3) Om du själv vill arkivera kurser gör du på samma sätt fast från din aktiva kurslista. Markera den kurs du vill arkivera och klicka på ”Arkiv”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...